PROGRAMLEDERE

På grunn av usikkerhet omkring smittesituasjonen og eventuelle restriksjoner, tilbyr vi alle deltakere 100% refusjonsgaranti. Dersom arrangementet blir flyttet til en senere dato, vil du få tilbud om å benytte opprinnelig billett ved den nye datoen. Dersom arrangementet blir flyttet og den nye datoen ikke passer, eller om arrangementet må avlyses i sin helhet, vil du selvfølgelig få refundert din billett om ønskelig.

Samarbeidspartnere